menu

People First: The Art of HR Management

People First: The Art of HR Management

People First: The Art of HR Management` մարդկային ռեսուրսների կառավարման դասընթաց, որի ընթացքում բացահայտելու ենք մարդկային ռեսուրսների կառավարման արվեստի բոլոր նրբությունները.  անդրադառնալու ենք ՄՌ հիմնական մարտահրավերներին և ծանոթանալու թիմերի կառավարման սկզբունքներին՝ մոտիվացիա, աշխատակազմի հավաքագրում, ուսուցում և զարգացում, արդյունավետության գնահատում, վարձատրության համակարգեր և խրախուսման ծրագրեր։

Ում համար. Դասընթացը նախատեսված է գործարարների, ՄՌ մասնագետների և նախագծերի կառավարման մասնագետների համար, ովքեր ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքները ՄՌԿ ոլորտում և ձեռք բերել գործնական հմտություններ։

Ինչ ձեւաչափով. Մասնակիցների թիվը սահմանափակ է, յուրաքանչյուր խմբում՝ առավելագույնը 8 մասնակից:

Դասընթացը ներառում է քննարկումներ, case study-ներ, վարժություններ, վիդեո նյութեր, դերային խաղեր, թիմային աշխատանք, ավարտական անհատական աշխատանք։

Ինչ կսովորեք. դասընթացի ավարտին դուք կկարողանաք՝

 • Ձևավորել ՄՌԿ ռազմավարություն և ոճ տարբեր իրավիճակների համար
 • Բացահայտել յուրաքանչյուր աշխատողի մոտիվատորները
 • Կիրառել աշխատակազմի համալրման լավագույն մեթոդները
 • Կիրառել մետրիկաներ՝ ՄՌ արդյունավետությունը չափելու նպատակով
 • Մշակել անձնակազմի ուսուցման և զարգացման
 • Մշակել արդյունավետության չափման միավորներ (KPI) և ձևավորել խրախուսման ծրագրեր
 • Մշակել աշխատողների արդյունավետության գնահատման մեթոդներ
 • Հասկանալ ՄՌ պրակտիկան ՀՀ-ում

Ով է գուրուն. Նանե Զեյնալյանը Insight Consulting-ի հիմնադիրն է, Բեյսիք Քորփորեյշնի մարդկային ռեսուրսների կառավարման և կազմակերպական զարգացման բաժնի ղեկավարը։ Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու է, իրականացնում է բիզնես և անձնային քոուչինգներ։ Ունի ավելի քան 8 տարվա փորձ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում՝ կրթության, մշակույթի, արևային էներգիայի, ռիթեյլ, հյուրանոցային, ռեստորանային ոլորտների առաջատար կազմակերպություններում:

Երբ եւ ինչպես.
Տևողությունը՝ 25 ժամ, 10 օֆլայն հանդիպում
Մեկնարկը՝ ապրիլի 13
Երեքշաբթի՝ 18:30 – 21:00
Շաբաթ՝ 11:00 – 13:30
Արժեքը՝ 85.000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ հարկեր

Ինչպես գրանցվել. https://forms.gle/zMmXSSZucEeH9Jt58

Ինչ ծրագրով.

#

Թեման

Նկարագիրը

Տևողությունը

1

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տարբեր մոտեցումներ

 • ՄՌ հիմունքներ
 • ՄՌԿ-ի պատմական էվոլուցիան
 • Կառավարման տարբեր ոճեր
 • Կազմակերպության ռազմավարության կարևորությունը ՄՌ ռազմավարության համար

2,5 ժամ

2

Աշխատակազմի հավաքագրում և համալրում

Աշխատակազմի հավաքագրում.

 • Աշխատուժի ռազմավարական պլանավորում
 • Ներքին/արտաքին հավաքագրում
 • Աշխատանքի/պաշտոնի վերլուծություն
 • ՄՌ պատասխանատվությունը հավաքագրման գործընթացում

2,5 ժամ

3

Աշխատակազմի հավաքագրում և համալրում

Լավագույն թեկնածուների որոնում

Հավաքագրման գործընթացը, ընտրության մեթոդները

 • Ընտրության չափանիշներ
 • Ընտրության գործընթացի փուլերը
 • Ընտրության գործիքներ
 • Արդյունավետ հարցազրույցի գաղտնիքները
 • Աշխատանքի առաջարկի փաթեթի պատրաստում
 • Պասիվ հավաքագրում, տաղանդների որս

2,5 ժամ

4

Օնբորդինգ և

հավաքագրման գործընթացի վերլուծություն

 • Աշխատակիցների ներգրավվում, հարմարում
 • Կազմակերպության մշակույթ
 • Մշակութային համապատասխանություն
 • Գործատուի բրենդ
 • Ելքային հարցազրույց
 • Մետրիկաների կիրառությունը հավաքագրման գործընթացում

2,5 ժամ

5

Հավաքագրման գործնական դաս

 • Բոլոր մասնակիցները զույգերով հարցազրույց են անցկացնելու իրար հետ՝ նախապես որոշված պաշտոնների համար և իրենց իսկ CV-ներով
 • Քննարկում ընդհանուր խմբում

2,5 ժամ

6

Հանուն ինչի են մարդիկ աշխատում

 • Մոտիվացիայի տեսակները
 • Մոտիվացիայի տեսություններ
 • Ֆինանսական մոտիվացիա
 • Ոչ ֆինանսական մոտիվացիա
 • Մասնակիցների մոտիվատորների բացահայտում

2,5 ժամ

7

Արդյունավետության գնահատում;

Կոմպենսացիա և խրախուսման ծրագրեր

 • Ձևավորել արդյունավետության չափանիշներ (արժեքներ, կոմպետենցիաների մոդել)
 • Արդյունավետության գնահատման մոդել
 • Հետադարձ կապի կարևորությունը
 • 360 աստիճան գնահատում
 • Աշխատաշուկայի ուսումնասիրության վրա հիմնված փոխհատուցում (Benchmarking)
 • Աշխատավարձի բարձրացման չափանիշներ
 • Արդյունավետության գնահատման կապը խրախուսման հետ
 • Արդյունավետության չափման միավորներ
 • Առողջության ապահովագրություն
 • Ոչ ֆինանսական խրախուսման ծրագրեր

2,5 ժամ

8

Աշխատակազմի ուսուցում և զարգացում

 • Զարգացման կարիքների բացահայտում
 • Զարգացման բյուջե
 • HR մասնագետի կոմպետենցիաների մոդել

2,5 ժամ

9

Աշխատանքի նկարագիր

 • Աշխատանքի նկարագրի նշանակությունն ու կարևորությունը 
 • Աշխատանքի նկարագրի կառուցվածքը
 • Աշխատանքի նկարագիր կազմելու առանձնահատկությունները
 • Գործնական առաջադրանք

2,5 ժամ

10

Ավարտական աշխատանք

 • Թեսթավորում
 • Առաջադրանք

2,5 ժամ